Doorgaan naar artikelDoorgaan naar zoeken
Olay logo

RICHTLIJNEN VOOR REVIEWSCOMMUNITY RICHTLIJNEN / HUISREGELS:

 1. Je mag niet proberen jezelf voor te doen als een andere Gebruiker of als een persoon die geen Gebruiker is;

 2. Je mag informatie die je verkregen hebt via de www.olay.co.uk community niet gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te bedreigen, te misbruiken of te schaden, of om contact op te nemen met, te adverteren aan, te vragen of te verkopen aan een Gebruiker zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van die Gebruiker;

 3. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat een plaats, bedrijf of groep bedreigt of aanvalt;

 4. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat de rechten van een ander schendt, binnendringt of inbreuk maakt, inclusief maar niet beperkt tot privacy-, publiciteits- of intellectuele eigendomsrechten, of inbreuk op het auteursrecht;

 5. De bijdrage moet volledig origineel zijn en volledig door jou zijn gemaakt en mag niks bevatten dat eigendom is van een derde partij of waarvoor de toestemming van een derde partij vereist is;

 6. De bijdrage mag geen inhoud bevatten waarvan j weet dat deze vals, onnauwkeurig of misleidend is;

 7. De bijdrage mag geen merknamen of handelsmerken bevatten;

 8. De bijdrage mag geen commerciële/zakelijke advertenties bevatten (inclusief maar niet beperkt tot bedrijfslogo's, merknamen, slogans, politieke of religieuze uitspraken);

 9. De bijdrage mag geen adware, kettingbrieven, junkmail, ongevraagde massamailings, spam, piramidespelen, advertenties, persoonlijke verzoeken of commerciële verzoeken bevatten;

 10. De bijdrage mag geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots, spyware of enige andere computercode bevatten die bedoeld is om enig systeem, gegevens of informatie te beschadigen, te verstoren of heimelijk te onderscheppen of te onteigenen;

 11. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat ongepast, onfatsoenlijk (inclusief maar niet beperkt tot naaktheid of pornografie), godslasterlijk, obsceen, haatdragend, misleidend, lasterlijk of smadelijk is (inclusief woorden of symbolen die algemeen als beledigend voor individuen van een bepaald ras, etniciteit, religie, seksuele geaardheid of sociaaleconomische groep worden beschouwd);

 12. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat aanzet tot onverdraagzaamheid, racisme, haat of schade jegens een groep of individu of aanzet tot discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

 13. De bijdrage mag geen informatie bevatten die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers;

 14. Bijdragen mogen geen criminele of onrechtmatige activiteiten bevatten, inclusief maar niet beperkt tot kinderpornografie, fraude, handel in obsceen materiaal, drugshandel of gokken;

 15. Bijdragen mogen geen verzoeken om geld of diensten omvatten;

 16. Bijdragen mogen niet om persoonlijke informatie vragen van iemand onder de 18 jaar;

 17. De bijdrage mag geen materiaal bevatten dat onwettig is en in strijd is met alle toepasselijke lokale, staats-, federale of internationale wetten en regelgeving.

 18. Je mag niet (1) een schermnaam van een andere persoon selecteren of gebruiken met de bedoeling zich als deze persoon voor te doen, (2) een schermnaam van iemand anders gebruiken zonder toestemming, (3) een schermnaam gebruiken die in strijd is met de intellectuele eigendom of andere wettelijke rechten van een persoon of (4) een schermnaam gebruiken die www.pantene.co.uk naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook als ongepast beschouwt.